بازاریابی و فروششرکت آبان بسپار توسعه در قالب های زیر اقدام به جذب همکار می نماید:

1- مشاور بازاریابی

مشاور بازاریابی شخصی است که با دریافت مجوز، از طرف شرکت عهده دار بخشی از وظایف و فعالیت های بازاریابی شرکت می گردد. شرکت می تواند به منظور بازاریابی محصولات با رعایت شرایط افرادی را به صورت رسمی انتخاب و در محدوده تعریف شده در قرارداد از خدمات آنان استفاده نماید.

2- عامل(توزیع کننده)

 عامل شخصی است که به طور اصولی از خود سرمایه ای دارد و کالا و اجناسی را خود خریداری و طبق شرایط مقرر بین عامل و شرکت به فروش می رساند.

3- بازارياب

 شخصی است که‌ محصولات شرکت را به مشتريان و درخواست كنندگان خريد را به شركت معرفي مي نمايد. در اين رابطه او باید تا مرحله تنظيم قرارداد فروش نيز همكاری داشته باشد.

4- نماینده فروش

 شخصی است که به اسم و حساب شرکت معاملاتی انجام داده و در مقابل، دستمزد دریافت می دارد.

5- تولید تحت برند سفارشی

در صورت تمایل به همکاری در قالب های ذکر شده با شرکت آبان بسپار توسعه و اطلاع از ریز شرایط و تعهدات طرفین لطفا با واحد امور قراردادها به شماره 33130899-061 و یا با

ایمیل contracts@abt-pipe.com تماس حاصل فرمایید.