کسب رتبه A در ارزیابی سالانه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اهواز

 

موفقیتی دیگر برای شرکت آبان بسپار توسعه ؛

کسب رتبه A در ارزیابی سالانه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اهواز

 

شرکت آبان بسپار توسعه موفق به کسب رتبه اول در ارزیابی سالانه عملکرد معاونت های غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اهوازشد.

به گزارش روابط عمومی، ارزیابی واحدهای تولیدی طی یک برنامه مدون و بر اساس شاخص های عملکردی و با هدف سنجش میزان انطباق فعالیت های این واحدها با معیارها و الزامات چک لیست  های درجه بندی شده و همچنين شرایط فنی و بهداشتی آنها توسط سازمان غذا و دارو با حضور بازرسین و ممیزین این حوزه انجام می گردد که ماحصل آن تضمین‌کننده ایمنی ، بهداشت و کیفیت محصولات یا خدمات هر واحد تولیدی و صنعتی می باشند که امسال  شرکت آبان بسپار توسعه با کسب 194 امتیاز از مجموع 200 امتیاز در بین سازمان ها و دستگاههای ممیزی شده گریدA  را کسب نماید.

اعطا این رتبه به شرکت آبان بسپار توسعه پس از بررسی ها و پایش کارشناسان غذا و دارو هم از بُعد فنی که شامل روش های کنترل کیفیت و آزمون های آزمایشگاهی و هم از بُعد کیفی که ثبات کیفیت بالای محصول تولیدی (کیسه های شکر) را شامل می شود، انجام گرفته است.

لازم به ذکر است این شرکت با رعایت تمامی استاندارهای مرتبط برای چندمین بار است که چنین عنوانی را کسب می نماید و امسال نیز با تلاش، مدیریت و نظارت دقیق متخصصین و مهندسین بخش کنترل کیفیت توانسته بالاترین سطح امتیازی را نسبت به سالهای گذشته بدست آورد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.