سازه و اتصالات پلی اتیلن

از دیگر تولیدات این شرکت، ساخت سازه ها و اتصالات پلی اتیلن با توجه به نوع سفارش در ابعاد و شکل های مختلف است که از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
– انواع زانو از قطر 300 تا 1600 میلی متر.
– انواع سه راهی با زاویه ها و اندازه های مختلف.
– انواع رابط فلنج خور از قطر 300 تا 1600 میلی متر.
– انواع منهول به سفارش مشتری.
– انواع حوضچه و مخازن (تک و دو قلو).
– انواع دیگر اتصالات و سازه های پلی اتیلن با توجه به نقشه و یا اندازه های
 ارایه شده از سوی مشتری به صورت دوجداره و تک جداره.

 

 منهـول پـلی اتیلـن:


پایين بودن چگالی پلی اتیلن در مقایسه با بتــن كه موجب کاهش وزن منــــهول های پلی اتیلن در مقایسه با منهول های بتنی شده است از عمـده مـزایاي استفــاده از منهول های پلی اتیلن است. در زمین‌های باتلاقی و شنی، به دليل آنكه امکان زیرسازی مناسب وجود نداشته، همچنین به علت چگالي پايين منهول پلی اتیلن نسبت به آب، خطـر نشست و فــرو رفتن آن در زمیـن وجود ندارد. انعطـاف پذیری و خــاصیت ضربه پذیـری پلی اتیلـن باعث می گردد منهول های ساخته شده از پلی اتیلن از مقاومت بالایی در برابر ضربات وارده در حین حمل و نقل یا فرآیند نصب برخوردار باشند.
 با توجه به اینکه منهول های پلی اتیلن به صورت پیش ساخته تولید می شوند، پس از حمل به محل، آماده کارگذاری بوده و به راحتی با استفاده از ماشین آلات حاضر در محل مانند بیل مکانیکی، قابل نصب است.

 

 مـواد اولیه مـورد استفـاده در تـولید منهـول پـلی اتیلن:

 

مواد به کار رفته در تولید منهول های شرکت آبان بسپار توسعه از مواد پلی اتیلن از نوع لوله ای HDPE  بوده و در مورد آب بندی قطعات مختلف بر روی هم، از جوش پلی اتیلن استفاده می شود و در صورت نیاز، پیچ و مهره و واشرهای بکار رفته نیز  از جنس گالوانیزه استفاده می گردد.

منهـول هـای تولیـدی شـرکت  آبـان بسپـار تـوسعه،دارای مـواد ضد اشعه UV می باشند.

 

 مواد ضد اشعه UV:

 

بر اساس استاندارد، منهول های پلی اتیلنی بایستی قابلیت ماندگاری در فضای باز را حداقل به مدت یکسال داشته باشند. بدین سبب نیاز است که منهول های پلی اتیلن در مقابل اشعه UV آفتاب مقاوم باشند، از طرفی مواد پلی اتیلن از نوع لوله ای HDPE تولیدی پتروشیمی هـای داخل کشور دارای مـواد افـزودنی آنتـی UV نبوده و نیاز به افزودن مواد مقاوم دیگر مانند”کربن سیاه”به عنوان ضد UV دارند.

 

 ابعاد و اندازه:

 

منهول های پلی اتیلن شرکت آبان بسپار توسعه در قطر های 800 تا 1600 میلی متر و با ارتفاع مورد نیاز و با قطعات مختلف قابل تولیدهستند. با توجه به منهول های طراحی شده در شرکت آبان بسپار توسعه، مقاومت حلقوی منهول و ضخامت منهول‌ها قابل افزایش بوده و منهول ها به صورت مونتاژ شده تحویل مشتری می گردند.

 

 مزایای استفاده از منهول های پیش ساخته پلی اتیلن:

 

– زمان نصب و کارگذاری آن بسیار کمتر از معابر آدم رو (منهول) بتنی است به طوری که در یک روز ترانشه می تواند حفر گردد و سپس خاک ریزی صورت پذیرد.
– سبک بودن منهول پلی اتیلن موجب آسانی حمل و نقل و نصب آن می گردد.
– سطح صاف منـهول پلی اتیلن مـانع چســبیدن مـواد بـه دیـواره هـا مـی شـوند، از طرفــی هزینــه نگهـداری و شستشوی آن کمتر است‌.
– مقاومت در برابر مـواد شــیمیایی مختلـف حاصـل از فاضـلاب یـا خــاک، از خــواص منحـصـر به فـرد منهول های پلی اتیلن نسبت به منـهول های بتنی می باشد.
– انعطاف پذیری پلــی اتــیلن موجـب سـازگاری در برابــر نشسـت‌های نامتقـارن زمـین و حـرکــت هـای کوچــک آن می شود.
– پیش بینی پله و ماهیچه در بدنه منهول و عدم نیاز به نصب پله و ماهیچه سازی به صورت جداگانه.
– هم جنس بودن منـهول با لوله، موجب آسانی آب بندی کامل شبکه می شود.