سوالات متداول

 

 

اجزای تشکیل دهنده خط تولید نخ نواری چیست؟

 

1- سیلوی ( میکسر) مواد اولیه : جهت نگهداری و اختلاط مواد اولیه می باشد.
2- سیلندر و ماردون : عملیات ذوب (فیوژن) مواد اولیه در آن اتفاق می افتد.
3- دای هد : خروج فیلم نازک ( حالت دهنده به خروجی مواد ذوب شده )
4- فیلتر: جهت جلوگیری از انتقال ناخالصی به همراه مواد قبل از دای هد.
5- وان آب: جهت سرد کردن فیلم خروجی از دای هد.
6- غلطک بالابر: انتقال فیلم سرد شده از وان آب و حرکت آن به جلو .
7- غلطک 3 تایی:جهت انتقال فیلم از غلطک بالابر و تیغ ها به غلطک هفت تایی
8- آون ها : کار حرارت دهی جهت افزایش طول نخ را انجام می دهد.
9- غلطک 7 تایی : اعمال کشش همزمان با حرارت آون ها و افزایش طول نخ .
10- وایندر : وظیفه جمع کردن نخ و تبدیل آن به دوک را دارد.خم کردن میگرد به چه صورت انجام می گردد؟

 

تمامی میلگردها به صورت سرد باید خم شوند و تا حدامکان به صورت مکانیکی و به وسیله ماشین مجهز به فلکه خم کن و با یک بار عبور در سرعت ثابت انجام گردد. در شرایط دمای 5 درجه سلسیوس کمتر باشد باید از خم کردن آنها جلوگیری کردبتن رنگی چیست؟

 

بتن رنگی، بتنی است که سطحی با مقاومت بالا در برابر سایش ایجاد می کند که برای مکان های که رفت و آمد زیاد است و وسایل سنگین جابجا می شود.منظور از حداکثر فشار کاری MOP در لوله های پلی اتیلنی تاشو (هیدروفلوم) چیست؟

 

بیشترین فشار آب در لوله تاشو که به منظور اطمینان از عملکرد مناسب، توسط تولید کننده توصیه می شود.
منبع : استاندارد ملی ایران به شماره 17740، بند 3-6در اتصال جوشی باید چه نکاتی را رعایت کرد؟

 

در اتصال جوشی نوک به نوک فقط در شرایط کارخانه ای و در صورتی مجاز است که قطر میلگرد از 10 مسلسمتر برای فولاد گرم نورد شده یا 14 میلیمتر برای فولاد های سرد اصلاح شده کمتر نباشد و نسبت سطح مقطع دو میلگرد وصل شده از 1.5 تجاوز نکند.
باید برای هر نوع فولاد از الکترود مخصوص آن استفاد شود.
جوش نباید باعث کاهش سطح مقطع میلگرد و ایجاد زدگی در آن شود.در وصل پوششی فاصله دو میلگرد به چه صورت است؟

 

در پوشش تماسی باید کاملا با هم در تماس باشند ولی در پوشش غیر تماسی می توان دو میلگرد را به فاصله حداکثر مقادیر زیر قرار داد
-در اعضای خمشی: فاصله محور تا محور دو میلگرد نباید از 5/1 طول لازم برای پوششی یا 150 میلیمتر بیشتر باشد.
-در سایر اعضا: فاصله محور تا محور دو میلگرد نباید از 5 برابر قطر میلگرد کوچکتر، بیشتر باشد

 مهار کردن میلگرد به چه صورت است؟

 

الف.مهار های مستقیم
ب.مهار های خمدار نظیر قلاب و حلقه
پ.مهار های مستقیم با حداقل یک میلگرد عرضی جوش شده به آنها در منطقه مهاری
ت.مهار های مکانیکی
ث.ترکیبیوصله کردن میلگردها به چه صورت است؟

 

-وصله های پوششی تماسی و غیر تماسی
– وصله های اتکایی
– وصله های جوشی
– وصله های مکانیکی
– وصله های مرکب